Dřevěné nosníky I-OSB

I-OSBTM nosníky jsou novým produktem společnosti CZECH PAN s.r.o. Lze  je použít jako nosný konstrukční prvek ve stavebních konstrukcích, například:

  • stavební díly nebo rámy,
  • stěny,
  • střechy a
  • stropy.

Nosníky jsou vystaveny především ohýbání, smyku a soustředěným zatížením v podpěrách. Sloupy jsou vystaveny především osovým tlakovým silám, ale rovněž silám příčným. Lehké kompozitní nosníky a sloupy na bázi dřeva jsou definovány jako štíhlé a s nízkou hmotností.

Systém je odzkoušen a certifikován VVUD Praha. Výroba dřevěných nosníků I-OSBTM probíhá v systému řízení jakosti ISO 9001:2001 a environmentu ISO 14001:2005.

I-OSB nosníky a stavební systém K-KONTROL

I-OSB  ™ a jednotlivé prvky stavebního stejně dokonale jako puzzle. Základním konstrukčním prvkem stavebního systému K-KONTROL® je samonosný sendvičový panel, který se používá zejména pro budování stěn a střech. Dřevěné nosníky I-OSB™ se zde uplatní při konstrukce stropů, ale slouží také ke vzájemnému spojování jednotlivých panelů. U střešních konstrukcí z panelů systému K-KONTROL® plní dřevěné nosníky funkci integrovaných krokví. Oba výrobky české společnosti CZECH PAN – dřevěné nosníky I-OSB™ a stavební systém K-KONTROL® – tvoří dohromady ucelený systém, s jehož po-mocí lze postavit objekty vyhovující těm nejnáročnějším požadavkům na kvalitu, bezpečnost, energetickou úspornost i ekologii