Jaká je životnost dřevostavby?

Technická životnost dřevostaveb se dá snadno ukázat na 300letých a dodnes používaných srubových stavbách. Moderní panelové dřevostavby píší svoji historii od roku 1880, kdy se s výrobou ve velkém začalo. V prvních letech se vyráběla především kasárna a vojenské lazarety, později školní pavilony, kostely, modlitebny a kolem roku 1920 se začaly stavět i rodinné domy. Jenom v Liberci můžeme najít 22 domů z let 1920-1927, ve kterých se dodnes bydlí. SIPs panel se poprvé pro výstavbu domů použil v roce 1952 v Midlandu ve státě Michigan (USA) a tyto domy architekta Aldena B. Dowa se používají dodnes. Od prvního využití technologie SIPs se v případě živelných pohrom mnohokrát prokázala větší odolnost panelových dřevostaveb, než mají zděné stavby. Technická životnost dřevostaveb je tedy minimálně stejná jako u jiných typů domů. Stavby však obecně zastarávají morálně. Kvůli stále se zrychlujícímu pokroku a životnímu tempu se dnes každých zhruba 20 let domy kompletně rekonstruují. A právě domy z EUROPANELu jsou z tohoto pohledu velmi vhodné, protože se snadno přizpůsobí měnícím se životním podmínkám.