Otvory do I-OSB nosníku

PROVÁDĚNÍ OTVORŮ DO I-OSB NOSNÍKŮ:

Otvory pro vedení technických instalací lze do nosníku provádět za dodržení následujících pravidel:

otvory se musí umístit do podélné osy stojiny

největší dovolené otvory jsou uvedeny v detailní príručce (na vyžádání)

otvory s průměrem do 20 mm lze umístit ve stojině libovolně jen pokud je vzdálenost mezi okraji otvoru nejméně 50 mm a v jedné řadě se dovolují maximálně 3 kruhové otvory s průměrem do 20 mm.

Do pásnic je zakázáno provádět jakékoliv otvory nebo výřezy.

Výrobce nepřebírá zodpovědnost za statický návrh a montáž dané konstrukce bez autorizovaného statického výpočtu. Tabulky uvedené v tomto prospektu slouží pouze pro předběžný návrh.

Objednávka technického katalogu na CD