Provadeni staveb

Provádění staveb

Stavební systém EUROPANEL je českým výrobkem, který se nechal inspirovat dnes již tradiční americkou technologií SIPs (Structural Insulted Panels). Základním prvkem této technologie je panel. Tvoří jej desky z velkoplošných materiálů na bázi dřeva a polystyrenové jádro, sloužící jako tepelný izolant.

Založení stavby

Domy montované z EUROPANELu se nejčastěji zakládají na

 betonové základové desky  desky provedené z panelů uložených na základových pasech,
patkách nebo zemních vrutech.

Na desku opatřenou hydroizolací, případně protiradonovou izolací, se vyznačí poloha jednotlivých stěn dle montážní dokumentace. Panely se staví na základový pražec, který lícuje s hranou základové desky a společně s dřevěným vloženým prvkem, vymezujícím polohu panelu, je přikotven k základové desce.

Montáž vlastní stavby

Montáž panelů začne v jednom rohu stavby a pokračuje připojováním dalších panelů po obvodu. Po dokončení obvodu prvního nadzemního podlaží se obdobně smontují nosné vnitřní příčky. Celý obvod i příčky se propojí vložením dřevěných prvků do montážní drážky ve „věnci“ prvního nadzemního podlaží. V případě jednopodlažního domu se panely ukončí roznášecím páskem OSB, jehož šířka odpovídá tloušťce panelu. Na takto provedenou stavbu se uloží konstrukce střechy z příhradových vazníků.

Uzavření hrubé stavby

U vícepodlažních staveb se pokračuje konstrukcí stropu. Stropní nosníky se zavěšují do kovových třmenů, které jsou připevněny na  vnitřních deskách panelů. V případě potřeby větších rozponů se podpírají průvlakem z lepeného lamelového dřeva podepřeného sloupy na  rektifikačních patkách. Stropní nosníky jsou nejčastěji vyrobeny z  dřevěného délkově nastavovaného profilu 60×240 mm, nebo z dřevěných I nosníků. Podlaha druhého nadzemního podlaží se provádí z OSB desek tloušťky 22 mm, které jsou spojeny na pero a drážku a přes těsnící pásky jsou vruty prošroubovány do stropních nosníků a obvodových stěn. Na takto provedenou podlahu se zakládá dřevěný vložený prvek vymezující polohu paneláže druhého nadzemního podlaží. Montáž panelů v 2. n.p. se provádí stejně jako v 1. n.p.

Animace hrubé stavby dvupodlažního rodinného domu ze stavebního systému EUROPANEL

Panely je možné použít i pro konstrukci střešního pláště.

Toto řešení zjednoduší konstrukci krovu, protože se panely krokvemi podpírají pouze v místě spoje, tedy ve vzdálenostech 2500 – 3000 mm. Výhodou je i větší prostor v podkroví, izolace střešního pláště je totiž umístěna nad krokvemi. Stavba je velice rychle uzavřena a chráněna proti srážkám.

Dokončení stavby z EUROPANELu

Hrubé stavby z EUROPANELU jsou velmi přívětivé pro navazující řemesla. Jsou smontovány přesně, stěny jsou hladké, rovné, svislé a  pravoúhlé. Pro osazení oken a dveří jsou připraveny přesné čisté otvory. Kontaktní zateplovací systém se provádí na rovné stěny. Všechny instalace se rozvádějí vodorovně v podlahách, nebo stropech. Ve svislém směru jsou instalace provedeny v Fermacell příčkách a předstěnách a pro elektroinstalaci jsou připraveny kanály v panelech.

Interiér se ve většině případů dokončuje Fermacelovými deskami, alternativně mohou být použity sádrokartonové, případně cementovláknité či  cementokeramzitové desky. Podlahy v prvním nadzemním podlaží jsou lité, nebo se používají suché skladby podlah z různých typů desek. Podlahy ve druhém nadzemním podlaží jsou konstruovány jako „plovoucí“, tedy na materiál s dobrým kročejovým útlumem je položena roznášecí deska a na ni je přímo kladena podlahová krytina.